นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
มุุมความรู้
Dos&Donts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ (เข้าชม : 29)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (เข้าชม : 40)
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA (เข้าชม : 79)
มาจากพื้นที่้เสี่ยง อย่าลืมรายงานตัวนะคะ (เข้าชม : 82)
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส (เข้าชม : 132)
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 (เข้าชม : 122)
เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (เข้าชม : 128)
เงินเยียวยาคนพิการช่วงโควิด-19 เข้าวันที่ 29 พ.ค. นี้‼️ (เข้าชม : 147)
ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เข้าชม : 134)
กักตัว' 14 วัน หนีโควิด-19 อย่างไร ให้ปลอดภัยทั้งตัวเอง-คนรอบข้าง (เข้าชม : 187)
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ (เข้าชม : 143)
วิธีล้างมือที่ถูกต้อง (เข้าชม : 160)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login