นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
มาจากพื้นที่้เสี่ยง อย่าลืมรายงานตัวนะคะ
วัน พุธ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564


 🚌 มาจากพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
กักตัว 14 วัน อยู่บ้าน แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน  แยกของกินของใช้  
ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน  ไม่ตั้งวงสังสรรค์  งดพบปะผู้คน  
หากมีความเสี่ยง ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ รพ.ใกล้บ้านท่าน 
รายงานตัวเมื่อเข้าพื้นที่ทันที


เข้าชม : 82
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login