นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
ข่าวประกาศ
หัวข้อ: เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและลิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจะาจง
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566


 เข้าชม : 8


ข่าวประกาศ 5 อันดับล่าสุด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน... ( 1 มิ.ย. 2566 )
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม - ชนิดบรรจุถัง,ชนิดบรรจุขวด (โหล) ประจำเดือน มิถุนายน ... ( 1 มิ.ย. 2566 )
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองผือ ประจำเดื... ( 1 มิ.ย. 2566 )
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเด... ( 30 พ.ค. 2566 )
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ วัน ... ( 30 พ.ค. 2566 )
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login