นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
กองสาธารณสุขฯ


 
 
หมวดหมู่ : กองสาธารณสุขฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางจุฑารัตน์ พิกุลทอง

ตำแหน่ง :
รองปลัด อบต.หนองผือ รก.ผอ.กองสาธารณสุข

เบอร์ติดต่อ : 0898615071

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กองสาธารณสุขฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิรัตร สุวรรณ์

ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 0858617254

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กองสาธารณสุขฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางขนิษฐา บุษดี

ตำแหน่ง :
ผช.จนท.ธุรการ

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กองสาธารณสุขฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายธวัชชัย มิทำมา

ตำแหน่ง :
พนง. ขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กองสาธารณสุขฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายชินราช พันธุ์คุ้มเก่า

ตำแหน่ง :
คนงานประจำรถขยะ

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กองสาธารณสุขฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายชูชาติ สุขะพันธุ์

ตำแหน่ง :
คนงานประจำรถเก็บขยะ

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login