นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
คณะผู้บริหาร


 
 
หมวดหมู่ : คณะผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมัคร บุษดี

ตำแหน่ง :
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

เบอร์ติดต่อ : 0981416449

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : คณะผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล :
นายเวียงทอง สิมมะลิ

ตำแหน่ง :
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

เบอร์ติดต่อ : 0903409156/0983570174

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : คณะผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล :
นายประดิษฐ์ สกุลซ้ง

ตำแหน่ง :
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

เบอร์ติดต่อ : 0879009435

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : คณะผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล :
นายพานิชย์ เหลือผล

ตำแหน่ง :
เลขานุการนายก อบต. หนองผือ

เบอร์ติดต่อ : 0845485443

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login