นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
สมาชิกสภา


 
 
หมวดหมู่ : สมาชิกสภา
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมใจ บุตรศรีรักษ์

ตำแหน่ง :
ประธานสภา อบต.หนองผือ

เบอร์ติดต่อ : 0926187803

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : สมาชิกสภา
ชื่อ - นามสกุล :
นายวุฒิชัย อัฐนาค

ตำแหน่ง :
รองประธานสภา อบต.หนองผือ

เบอร์ติดต่อ : 087865 8250

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : สมาชิกสภา
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภัททนันทน์ แดนราษี

ตำแหน่ง :
เลขานุการสภา อบต.หนองผือ

เบอร์ติดต่อ : 0826546965

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : สมาชิกสภา
ชื่อ - นามสกุล :
นายรวิพล เหลือผล

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒

เบอร์ติดต่อ : 0630309959

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : สมาชิกสภา
ชื่อ - นามสกุล :
นายจนาท ไผ่แผ้ว

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ หมู่ที่ ๓

เบอร์ติดต่อ : 0981787223

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : สมาชิกสภา
ชื่อ - นามสกุล :
นายแสงธิวา อักษรศักดิ์

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ หมู่ที่ ๕

เบอร์ติดต่อ : 0983050014

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : สมาชิกสภา
ชื่อ - นามสกุล :
นางวัชรา สมบัติเจริญ

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ หมู่ที่ ๖

เบอร์ติดต่อ : 0604441290

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : สมาชิกสภา
ชื่อ - นามสกุล :
นายชมอน ภูดี

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ หมู่ที่ ๗

เบอร์ติดต่อ : 0903368463

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : สมาชิกสภา
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุทิน บุษดี

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ หมู่ที่ ๘

เบอร์ติดต่อ : 082ฃ1071680

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : สมาชิกสภา
ชื่อ - นามสกุล :
นายยน เหลือผล

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ หมู่ที่ ๙

เบอร์ติดต่อ : 0981682975

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : สมาชิกสภา
ชื่อ - นามสกุล :
นายดาวิน พันธ์คุ้มเก่า

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หนองผือ หมู่ที่ ๑๐

เบอร์ติดต่อ : 061-5355180

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login