นายสมัคร บุษดี
นายสมัคร บุษดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

บุคลากร
เมนูหลัก
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฏิบัติงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift PoLicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เอกสารเผยแพร่
กองช่าง


 
 
หมวดหมู่ : กองช่าง
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุริยา ประจักษ์วงศ์

ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์ติดต่อ : 0991757987

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กองช่าง
ชื่อ - นามสกุล :
นายอัมรา เหล่านายอ

ตำแหน่ง :
นายช่างโยธา

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กองช่าง
ชื่อ - นามสกุล :
นายพงศกร บุษดี

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กองช่าง
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวประกายเดือน วรพันธุ์

ตำแหน่ง :
พนักงานจ้างช่วยปฏิบัติงานธุรการ

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : กองช่าง
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุริยา ประจักษ์วงศ์

ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์ติดต่อ : 0991757987

อีเมล์ : nongphuekw45@gmail.com

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทร. 086-4584374
Admin Login